BeneVision CMS Mobile Viewer

Kritieke gegevens binnen handbereik


Met behulp van de BeneVision CMS Mobile App op uw iOS- of Android-smartphone, in combinatie met een in het ziekenhuis geïnstalleerde Mobile Server, kunnen geautoriseerde gebruikers patiëntgegevens bekijken vanaf elke locatie binnen het ziekenhuis. De CMS Mobile App biedt clinici een nieuw niveau van vrijheid en toegankelijkheid en maakt het mogelijk om in contact te blijven met hun patiënten, zelfs wanneer ze niet op de werkvloer of buiten de afdeling zijn. Met deze weergavetool van topklasse kunnen de toegang tot gegevens, de continuïteit van de zorg en de klinische samenwerking op een heel nieuw niveau worden gerealiseerd.

 
 

Bekijk fysiologische gegevens en historische gebeurtenissen voor meerdere patiënten tegelijk. 

 

Bekijk patiënten op meerdere BeneVision CMS servers.

 

Maakt veilige gegevensbeoordeling door artsen mogelijk via rolgebaseerde, aan het ziekenhuis toegewezen gebruikersrechten.Visuele indicatie van alarmcondities.

 

 

Vereist een in het ziekenhuis geïnstalleerde Mobile Server die patiëntgegevens levert aan de Mobile App, die fungeert als een interface naar het BeneVision CMS. 

 Toegankelijk vanaf vrijwel elke locatie binnen de instelling, zodra deze op of verbonden is met het ziekenhuisnetwerk.


Contacteer ons voor meer informatie of voor een demo van de Innomediq oplossingen.