eGateway

Integratiebeheer

 

De eGateway vormt de brug tussen het ziekenhuisinformatiesysteem en de Mindray patiëntmonitoren. Het biedt bi-directionele communicatie voor het verzenden van uitgebreide gegevens, waaronder vitale functies, alarmen en rapporten, en volledige disclosure naar het ziekenhuisinformatiesysteem. Bovendien zijn demografische gegevens (ADT) aan het bed beschikbaar en kan zo de patiënt gemakkelijker worden geïdentificeerd.

De eGateway ondersteunt ook Mindray anesthesie-, beademings- en infuussystemen via BeneLink. Ook voor apparatuur van andere leveranciers kan met de BeneLink modules een verbinding met Mindray patiëntmonitoren worden gemaakt en kunnen hun gegevens naar de eGateway worden verzonden via het Mindray monitoringnetwerk.


Functies

De eGateway zorgt voor probleemloze opname van gegevens van wel 200 patiëntmonitoren en functioneert als een enkele lijn waarmee patiëntgegevens efficiënt naar het medische elektronische dossier worden verzonden. Deze EMR-communicatie wordt bereikt door het gebruik van het open HL7-protocol en een configuratie-engine waarmee het elektronische medische dossier efficiënt en rendabel wordt ingevuld.

Simpel en efficiënt

Via de eGateway kan het ziekenhuisinformatiesysteem de patiëntbewakingsgegevens snel openen en integreren, wat het werk voor clinici eenvoudiger en efficiënter maakt.

Flexibele, snelle en goedkope toegang tot het bestaande netwerk

De eGateway heeft een open protocol en voldoet aan de standaarden voor onderlinge apparatuurverbinding; hij ondersteunt een snelle verbinding met bestaande netwerken en een maximale flexibiliteit voor aanpassing aan diverse informatietoepassingssystemen.

Tijdige reactie en behandeling

De eGateway is de cruciale koppeling tussen de patiëntmonitor en het elektronische medische dossier. Clinici kunnen met de meest actuele patiëntbewakingsgegevens snel de status van de patiënt beoordelen en de beste aanpak bepalen. De eGateway biedt tijdige, nauwkeurige patiëntmonitorgegevens voor een geïnformeerde, klinische besluitvorming.


Contacteer ons voor meer informatie of voor een demo van de Innomediq oplossingen.