Intelligent Silent ICU


Met steeds meer apparaten rond het bed van de patiënt wordt de daardoor toenemende alarmering een reëel probleem. Vooral op de ICU waar patiënten ernstig ziek zijn en een brede ondersteuning en bewaking nodig hebben door diverse medische apparaten. 

Dit verhoogt niet alleen het risico op slaaptekort en delirium bij de patiënt, maar teveel alarmen kan ook alarmmoeheid veroorzaken bij het zorgteam wat leidt tot potentieel kritieke situaties als alarmen worden gemist.

Dankzij de integratie van al onze apparaten kunnen de alarmen van het bed van de patiënt naar de betrokken zorgverlener(s) worden doorgegeven, terwijl het geluid in de patiëntenkamer kan worden gedempt.  

Single slot hub voor alle externe apparaten

Met de unieke Mindray Benelink technologie kan al uw bedside apparatuur geconnecteerd worden via slechts 1 module slot. 

Eén bron tot alle info binnen handbereik

Alle alarmen zijn daardoor zichtbaar in het centrale monitoringsysteem en kunnen naar de mobiele telefoons van de juiste zorgverlener(s) worden gestuurd. 

Hiermee wordt de toegang verbeterd tot levensreddende info, multi-disciplinair overleg en de werkefficiëntie van het zorgteam.

De bedside monitor is dus niet langer het eindpunt van medische data, maar het startpunt van een slimme distributie hiervan. In tijden waarin de werkdruk alsmaar verhoogt moeten we de patiëntendata tot bij de gebruiker brengen en niet omgekeerd!

Intelligente ICU is veel meer dan alarmen

Een intelligent hardware-onafhankelijk koppelplatform biedt de unieke meerwaarde van medische alarmering, real-time remote monitoring, verpleegoproepsystemen, slimme camera's, branddetectie, reanimatieoproep, localisatie van apparatuur en mensen, en nog veel meer, binnen één en dezelfde applicatie. 

Contacteer ons voor meer informatie of voor een demo van de Innomediq oplossingen.